Podpora práce s dětmi a mládeží I. ( mimo oblast sportu)-neinvestiční dotace 2022

Na základě žádosti jsme získali dotaci v celkové výši 47.500,- Kč, za kterou bylo pořízeno pro práci s dětmi a mládeží 10 ks nočního vidění. Toto noční vidění využívají děti z mysliveckých kroužků, příměstských a pobytových táborech našich i jiných organizací. 

 

Podpora práce s dětmi a mládeží  II. ( mimo oblast sportu)-neinvestiční dotace 2022

Dále za získanou dotaci v celkové výši 125.000,- Kč jsme nechali zhotovit výukovou kazatelnu pro 10 osob. Z 3 nabídek byla Radou OMS vybrána firma, která dala nejnižší nabídku. Kazatelna bude přístupná dětem z kroužků mladých myslivců, dětem při vycházkách přírodou, při příměstských a pobytových letních táborech a dalších dětských akcích.

 

 

I. Podpora Jihočeského kraje

Název projektu:

Kroužky mladých myslivců

a ochránců přírody

Dotační program:

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT

 

------------------------

 

II. Podpora Jihočeského kraje

Název projektu:

Obnova vybavení klubovny a preparací zvěře pro potřeby "Kroužku mladých myslivců a ochránců přírody"

Dotační program:

Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2017

 

------------------------

 

III. Podpora Jihočeského kraje

Název projektu:

Nákup pachových ohradníků, reflexních odrazek, kamenné soli a minerálního lizu

Dotační program:

Rozvoj venkova,  podopatření: Ochrana druhů

 

------------------------

 

IV. Podpora Jihočeského kraje

Název projektu:

Celoroční činnost zaměřená na výchovu dětí MŠ a ZŠ v rámci myslivosti a ochrany přírody

Dotační program:

Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT (2018)

 

------------------------

 

V. Podpora Jihočeského kraje

Název projektu:

Reprezentace na ME mysliveckých trubačů

Dotační program:

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2018

 

------------------------

 

VI. Podpora Jihočeského kraje

Název projektu:

Mladí trubači OMS Tábor při ZUŠ Sezimovo Ústí

Dotační program:

Podpora práce s mládeží (2018)

 
 

------------------------

 

VII. Podpora Jihočeského kraje

Název projektu:

Celoroční činnost zaměřená na výchovu dětí MŠ a ZŠ v rámci myslivosti a ochrany přírody

Dotační program:

Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT (2019)

 

------------------------

 

VIII. Podpora Jihočeského kraje

Název projektu:

Národní kolo soutěže O Zlatou srnčí trofej

Dotační program:

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2019