Přehled výsledků zkoušek loveckých psů - ZKOUŠKY VLOH

05.06.2015 17:38

Jako tradičně se v květnu konaly zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen v MS Karvánek Lžín. Podle počtu přihlášených psů je patrný úbytek ohařů, který ještě před lety vždy převyšoval počet přihlášených psů ostatních plemen. Přehled výsledků naleznete v přiloženém souboru.

ZV_ohaři_2015.doc

ZV_ostatní_plemena_2015.doc