Dotace pro myslivost v roce 2012

04.05.2012 23:06

Dotace pro myslivost v roce 2012

Přehled dotačních titulů pro rok 2012

Žádost + přílohy K - G

Brožůra MZe ČR o dotacích pro myslivost na rok 2010

(brožůra byla vydána pro rok 2010, ale uveřejňujeme ji z důvodu toho, že jsou zde uvedeny návody na zhotovení zařízení např. budky, nory, lapáky, odchytové zařízení pro černou zvěř adt.)

Přehledová tabulka dotací pro rok 2012

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE DO 31.5.2012.

Žádosti musí být ve stanovených termínech a s přílohami zaslány na adresu:

            Krajský úřad – Jihočeský kraj

odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Případné bližší informace podá pracovník Jč. KÚ  Č. Budějovice

Bc. Jan NĚMEC – tel. 386 720 724, nemecj@kraj-jihocesky.cz