DOTACE 2011 - PŘÍSPĚVKY NA MYSLIVOST

27.04.2011 10:27

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo „Závazná pravidla poskytování příspěvků v lesích v roce 2011 a způsobu kontroly jejich využití“. Oproti předchozím letům nedošlo k žádné podstatné změně.

 

V kapitole „G“ jsou příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Předmětem příspěvku je:

a) zlepšování životního prostředí zvěře, které je členěno na

-         založení nebo údržba zvěřních políček

-         zřizování napajedel pro zvěř

-         pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení na zavlečené druhy živočichů

-         pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek

-         pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky

-         pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká

b) podpora ohrožených druhů zvěře

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy

d) použití dravců k ochraně rostlin

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře

TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI VČETNĚ PŘÍLOH JE 31.5.2011

 

 V kapitole „K“ jsou příspěvky pro chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců – u psů se příspěvek týká pouze plemen ČESKÝ FOUSEK A ČESKÝ TERIÉR. 

Každému vůdci, který absolvuje zkoušky lovecké upotřebitelnosti na zkouškách pořádaných Okresním mysliveckým spolkem v Táboře s výše uvedenými plemeny, bude zaslána žádost o dotaci, popř. si budete moci formulář vyzvednout osobně na sekretariátu OMS.

TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI VČETNĚ PŘÍLOH JE 31.10.2011

 

Bližší informace k dotacím naleznete na webových stránkách MZe (zde).

Závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků . . .

Vozry formulářů ve formátu "XLS" pro podání žádostí o dotace v roce 2011

Zápis o instalaci mysliveckých zařízení - vzor

Na webové stránce myslivosti naleznete podrobný článek o změnách proti předchozímu roku.

Informace - text k dotacím Ing. Jaroslav Růžička

  

Žádosti musí být ve stanovených termínech a s přílohami zaslán na adresu:

Krajský úřad – Jihočeský kraj

odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Případné další bližší informace podá pracovník Jč. KÚ Č. Budějovice

Bc. Jan NĚMEC – tel. 386720724