Informace o nás

ČMMJ OMS Tábor je organizační složka Českomoravské myslivecké jednoty. Zaštiťuje pod sebou myslivecké spolky okresu Tábor, zajišťuje administrativu a organizuje kolektivní akce ( lovecké soutěže a zkoušky, svody psů, kulturní akce, atd. ).

 

Předsedou Okresního spolku je Ing. Václav Falada, jednatelkou společnosti je paní Jindřiška Nezvedová.

Dalšími složkami jsou komise zaměřující se na jednotlivé činnosti OMS Tábor. ( kynologové, střelecká konise, kulturně propagační komise, ekonomická ... ).