Zvěřina od uživatelů honiteb - článek z časopisu MYSLIVOST

12.12.2014 11:19

Na základě doporučení zde uvádíme článek, který byl uveřejněn v časopise Myslivost se stanoviskem SVS o zacházení se zvěřinou podle

platné legislativy.
V kontextu s tím byly zahájeny kontroly uživatelů honiteb a proškolených osob (prohlížitelů zvěřiny).
Jedná se o podstatné informace k této problematice a proto doporučujeme se s nimi seznámit.
 
 
Článek - ZVĚŘINOVÉ HODY A PAREGRAFY (ZVĚŘINA OD UŽIVATELŮ HONITEB)