ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

27.10.2015 09:34

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. je pověřena Ministerstvem zemědělstvím pořádáním zkoušek pro myslivecké hospodáře.

Podmínky a zkušební předměty jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce MZ k zákonu o myslivosti č.244/02 Sb.

Zájemci o zkoušky pro myslivecké hospodáře mohou podávat přihlášky  do 15. 12. 2015.

Vzhledem k počtu dosud přihlášených adeptů se  zkoušky pro myslivecké hospodáře konat

v roce 2016 budou.  Proto pokud máte o složení zkoušky pro myslivecké hospodáře zájem, přihlaste se.

Při podání přihlášek není rozhodující doba, kdy byla absolvována základní zkouška z myslivosti.

Cena školení je 5.000,- Kč. Členům ČMMJ je poskytnutá 10% sleva.

Přihlášky jsou ke stažení na stránkách www.omstabor.cz v odd. „dokumenty ke stažení.“