X. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI

05.03.2014 08:59

Kulturní komise OMS v Táboře pořádá již desátý ročník výtvarné soutěže pro děti mateřských a základních škol o putovní pohár s tématem Červen – měsíc myslivosti. Tato soutěž se v minulých ročnících setkala vždy s velkým ohlasem.

Pokud máte ve své rodině nebo okolí děti, které rády malují a jejich škola se do soutěže nepřihlásí, je samozřejmě možné předat jejich práce přímo na sekretariát OMS v Táboře. Soutěž je dotována velmi hodnotnými cenami. Nejlepší práce budou vystaveny na vernisáži, reprezentovány v tisku, na internetu a postupují do celostátní soutěže ČMMJ „Mé toulky za zvěří.“

   Největší formát přijímaných prací je A1, všechny práce musí být na zadní straně označeny, jménem a příjmením, třídou a školou, do které chodí.

V případě zájmu bližší informace získáte sekretariátu OMS. Termín pro odevzdání prací je nejpozději do 30. dubna 2014.