VÝSLEDKY VOLEB ČMMJ, z. s. OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU v TÁBOŘE ze dne 2. 6. 2015

18.06.2015 18:52

DO  OKRESNÍ   MYSLIVECKÉ   RADY  BYLO  ZVOLENO:

11 členů:

Abecedně: MVDr. Daniel Adamec, Ing. Pavel Březina, Bc. Pavel Dvořák,

                Ing. Václav Falada, Jan Fara, Ing. Petr Houska, Josef Koblasa,

                Ivan Mynařík, Zdeněk Staněk, MVDr. Jaroslav Šonka,

                Ing. Stanislav Vyhnal.

 

Na ustavující schůzi nových okresních orgánů dne 10. 6. 2015 postoupil Bc. Pavel Dvořák

své členství v OMR dalšímu kandidátovi s nejvyšším počtem hlasů panu Martinu Mazancovi.

 

Předseda OMS:                                             Ing. Václav Falada

Místopředseda OMS:                                     Ing. Petr Houska

 

Předseda myslivecké komise:                       Zdeněk Staněk

Předseda kulturně propagační komise:        Martin Mazanec

Předseda kynologické komise:                     Josef Koblasa

Předseda střelecké komise:                          Ivan Mynařík

Předseda ekonomické komise:                     Ing. Pavel Březina

  

Členové OMR:                                               MVDr. Daniel Adamec

                                                                     Jan Fara

                                                                     MVDr. Jaroslav Šonka

                                                                     Ing. Stanislav Vyhnal

                                                                        

DO OKRESNÍ DOZORČÍ  RADY BYLO ZVOLENO:

5 členů

Abecedně:  Josef Bartoň, Jaroslav Bělohlav, Ladislav Ingr, Marie Stejskalová, Evžen Wratislav

 

Předseda ODR:                                              Ladislav Ingr

Místopředseda ODR:                                      Josef Bartoň

 

Členové ODR:                                                Jaroslav Bělohlav

                                                                      Marie Stejskalová

                                                                      Evžen Wratislav

 

Sestavením jednotlivých odborných komisí byli pověřeni předsedové odborných komisí.

Jejich složení bude uveřejněno na internetových stránkách OMS.

                                                            

                                       MYSLIVOSTI  ZDAR!

                                             Za OMS Tábor

 

Borkovcová Věra                                                                      Ing. Falada Václav

  jednatelka OMS                                                                          předseda OMS