VÝSLEDKY HODNOCENÍ TROFEJÍ SRNČÍ ZVĚŘE ZA ROK 2014

30.04.2015 13:32

 Hodnocení trofejí bylo provedeno ve dnech 12. a 13.3. 2015 na základě pověření MÚ odb. ŽP Tábor a Soběslav v prostorách Správy lesů Města Tábor na Čápově dvoře v následujícím složení hodnotitelské komise:

Předseda hodnotitelské komise:

- Ing. Falada Václav – předseda ČMMJ OMS Tábor

Místopředseda hodnotitelské komise:

- Staněk Zdeněk - předseda myslivecké komise ČMMJ OMS Tábor

Členové hodnotitelské komise:

- Bc. Dvořák Pavel – odbor ŽP MÚ Tábor

- Ing. Vyhnal Stanislav - místopředseda ČMMJ OMS Tábor

- Ing. Kalafut Jan – Správa lesů Města Tábora

- Fara Jan – člen myslivecké rady ČMMJ OMS Tábor

- Mgr. Novák Miroslav – člen myslivecké komise ČMMJ OMS Tábor

- Kovanda Jindřich - člen myslivecké komise ČMMJ OMS Tábor

 Výběr trofejí zajišťoval OMS Tábor. Vyhodnocení bylo provedeno za celý region Tábora i za oba MÚ samostatně:

A) Region  Tábor:

Celkem bylo hodnoceno 616 trofejí srnců dle jednotlivých věkových tříd  (613 v roce 2013):

V  první věkově třídě      266  trofejí, což představuje …..  43,2 %

V druhé věkově třídě      212  trofejí, což představuje …..  34,4 %

V  třetí věkově třídě        138  trofejí, což představuje …..  22,4 %

   Z přehledu lze konstatovat, že v I. věkové tř. byl odlov pod 50 %, nepoměr je i v odlovu mezi II. a III. věkovou třídou  (klesá dlouhověkost srnčí zvěře – nejsou staří srnci).

   Z celkového počtu hodnocených trofejí bylo 66 trofejí hodnoceno jako nesprávný odstřel, což je 10,7 %. Tento výsledek lze hodnotit oproti roku 2013 jako zlepšení o 4,6 %.       

   V případě nesprávné preparace bylo hodnoceno 88 trofejí, což představuje 14,3 %. Tento stav představuje zlepšení o 6 % ve srovnání s předchozím rokem.

   Za rok 2014 byla zaznamenána 1 medailová trofej, a to bronzová z MS Borečný Bechyně. Dále byly 3 trofeje v bodové hodnotě cca 90 bodů. Celkově lze hodnotit trofeje za rok 2014 jako průměrné.

Opět lze konstatovat, že nesprávný odlov je prováděn v období ke konci doby lovu !!!

Trofeje předložila všechna MS. Myslivecká sdružení Hlavatce, Val I. a Vlkov srnce vůbec nelovila.

B) MÚ Tábor:

Celkem hodnoceno 492 trofejí tj. 79,8 % z regionu Tábor.

V  první věkově třídě    218  trofejí, což představuje …..  44,3 %

V druhé věkově třídě    167  trofejí, což představuje …..  31,0 %

V  třetí věkově třídě      107  trofejí, což představuje …..  21,7 %

Jako nesprávný odstřel bylo hodnoceno 58 trofejí tj. 11,8 %, jako nesprávná preparace bylo  hodnoceno 73 trofejí  tj. 14,8 %.  Bodově významná trofej byla 1 bronzová trofej z MS Borečný Bechyně.

 

 

 

C) MÚ Soběslav:

Celkem hodnoceno  124 trofejí tj. 20,2 % z regionu Tábor.

V  první věkově třídě      48  trofejí, což představuje ……38,7 %

V druhé věkově třídě      45  trofejí, což představuje …... 36,3 %

V  třetí věkově třídě        31  trofejí, což představuje ….   25,0 %

Jako nesprávný odstřel bylo hodnoceno 8 trofejí tj. 6,5 %, jako nesprávná preparace bylo hodnoceno 15 trofejí tj. 12 %. Bodově významná trofej v oblasti nebyla. Myslivecká sdružení Hlavatce, Val I. a Vlkov srnce vůbec nelovila.

 

Opatření:

  • projednat výsledky hodnocení trofejí na aktivu mysliveckých hospodářů
  • projednat výsledky hodnocení trofejí na okresním sněmu
  • výsledky hodnocení uveřejnit v „informaci“ určené pro MS a na internetových stránkách OMS Tábor

 

 

 

 V Táboře dne 16.3. 2015                                 Za hodnotitelskou komisi:      

                                                                             Ing. Falada  Václav