Upozornění pro myslivecké spolky

28.03.2016 22:31

Vzhledem k tomu, že se myslivecká sdružení transformovala na spolky, vyplývá pro myslivecké spolky i nová povinnost.

Sdružení mají povinnost po transformaci na spolky zasílat každoročně ve formě PDF na e-mailovou adresu: podatelna@ksoud.cbu.justice.cz tyto dokumenty:

- přílohu daňového přiznání

- účetní závěrku ( nebo výroční zprávu, kde bude zapsaný přehled o majetku a závazcích, pohyb finančních prostředků- hotovost, účet, příjmy, výdaje)

- zprávu revizní komise- kde bude napsáno, že je účetnictví přehledné a souhlasí se skutečným stavem ( nebo sepsanou dle zvyklostí jednotlivých MS)

Na každém dokumentu MUSÍ BÝT IČO.

Termín zaslání všech dokumentů- do 30. 6. za uplynulý rok.

Toto vše je podle ust. §21a zákona o účetnictví, které bylo novelizováno zákonem č. 221/2015 Sb.a s účinností od 1.1.2016.

 

Nicméně letos budou spolky ještě „ hájeny“, takže kdo dokumenty nezašle, nic se mu nestane. Od příštího roku to bude POVINNOST. To znamená, že zprávu o hospodaření za rok 2016 budete podávat do 30. 6. 2017.

Veškeré zaslané dokumenty budou uloženy ve spolkovém rejstříku, kde budou k nahlédnutí.

Toto se netýká honebních společenstev. Ty tuto povinnost nemají.

 

Jelikož se zástupci spolků ptají, jak zapsat majetek do spolkového rejstříku, informovali jsme se znovu, bychom Vás mi mylně neinformovali.
Krajský soud zpětně odpověděl, že spolky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ( což je valná většina MS) nemusí uvádět do zprávy výčet majetku.