Termíny konzultací

27.03.2018 16:15

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA

Okresní myslivecký spolek TÁBOR

Koželužská 140, 390 01 Tábor, tel. : 381253123,723933769

IČO 67777821, e-mail info@omstabor.cz 

 

V Táboře dne 26. března 2018

 

POZVÁNKA  NA  ZAHÁJENÍ  KONZULTACÍ  KE  ZKOUŠCE

PRO  MYSLIVECKÉ  HOSPODÁŘE

.

Místo konání konzultací: restaurace „BESEDA“ ,  Žižkovo náměstí, TÁBOR

 

TERMÍNY KONZULTACÍ:   17. dubna, 19. dubna, 24. dubna a 26. dubna 2018

 

Zahájení: 17. dubna v 15. 30 hodin !!!

 

KONZULTACE:  I. skupina ,  úterý dne 17. dubna 2018,  lektor:  Bc. Pavel Dvořák

(5 hodin)

 Obsah předmětu: práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy

            o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy,

 předpisy o ochraně zvířat proti týrání- vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti.

 

KONZULTACE:  II. skupina, čtvrtek dne 19. dubna 2018, lektor: Ing. Stanislav Vyhnal

(5 hodin)

Obsah předmětu: zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře

           v oblastech chovu zvěře, plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence,

           povolenky k lovu, myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře

           a životního prostředí, zvláště chránění živočichové, ekologie, etologie a pohoda zvěře

           a ochrana přírody v České republice.

 

KONZULTACE : III.skupina, úterý dne 24. dubna 2018, lektoři: Zdeněk Staněk

                                                                                                                MVDr. Lubomír Nezbeda

(5 hodin)

Obsah předmětu: výživa zvěře, nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím,         

           postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,

           ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém

           chovatelských přehlídek, myslivecká zoologie a kynologie.

 

KONZULTACE: IV. skupina, čtvrtek dne 26. dubna 2018, lektor: Ing. Pavel Březina

(5 hodin)

Obsah předmětu: myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,

           lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla,

           způsoby lovu, včetně sokolnictví, základy první pomoci při úrazech při provádění   

           práva myslivosti, systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.