Termín zkoušek

27.03.2018 15:17

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

 

INFORMACE

 

Zkoušky jsou organizovány v souladu se zákonem č.449/2001 Sb., o myslivosti a vyhláškou Ministerstva zemědělství č.244/2002 Sb.
Dále dle Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., k organizaci zkoušek pro myslivecké hospodáře platné od 1. října 2012

 

Termín písemné části zkoušky je stanoven na 5. 2. 2019

 

Termín ústní části zkoušky je stanoven na dny: 23. 2. 2019

                                                                               24. 2. 2019

                                                             

Odborná praxe začíná po teoretické přípravě a trvá 9 měsíců.

 

Poplatek za zkoušky je stanoven na částku 7.000,- Kč.

Členové ČMMJ mají slevu tzn., že jejich poplatek za zkoušky činí 6.000,- Kč.

Tuto částku uhraďte do 15. dubna 2018 buď přímo na účet OMS Tábor: číslo účtu 0701673339/0800, variabilní symbol: 206, specifický symbol je Vaše rodné číslo, do zprávy pro příjemce vepište Vaše příjmení nebo v hotovosti před zahájením konzultace. Možno se dohodnout i na jiném termínu úhrady.

 

Veškeré další informace o průběhu zkoušek pro myslivecké hospodáře Vám budou sděleny na místě konání konzultací. Budete mít také možnost zakoupit si pro studijní účely nejnovější PENZUM znalostí z myslivosti.

 

Pokud se v letošním roce kurzu nebudete moci zúčastnit, oznamte toto obratem na sekretariát OMS Tábor.

 

MYSLIVOSTI ZDAR!