Rozhodčí a členství v ČMMJ

28.03.2016 22:25

Řád pro jmenování a odvolání rozhodčích ČMMJ pro posuzování výkonu loveckých psů v sobě skrývá jedno důležité ustanovení, na které je třeba se začínající výcvikovou sezónou upozornit. Čl.16 zmíněného řádu se zabývá ukončením funkce rozhodčího. Jednou z příčin je i ukončení členství v ČMMJ. K tomu může dojít z různých důvodů, mimo jiné i proto, že rozhodčí nezaplatí v řádném termínu členské příspěvky na daný kalendářní rok. Jsme lidé omylní a může se stát, že se na každoroční platbu zapomene. Dokud ale není členství obnoveno, nemůže rozhodčí posuzovat žádné zkoušky nebo soutěže, protože jeho verdikt by byl z formálního hlediska neplatný. Pokud rozhodčí obnoví členství do jednoho roku, nepodléhá přezkoušení. Jedná-li se o dobu delší, funkce rozhodčího zaniká.

Z pověření kynologické komise ČMMJ zpracovala Vladimíra Tichá

 

Celé znění řádu pro jmenování a odvolání rozhodčích ČMMJ ke stažení ZDE