PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI, MEDICINÁLNÍHO LIZU PRO ZVĚŘ

27.10.2015 09:47

 

PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI, MEDICINÁLNÍHO LIZU PRO ZVĚŘ

 

Finanční příspěvek  pro rok 2015 od Jihočeského kraje určený na podporu činností a aktivit souvisejících s péčí o zvěř lze použít na nákup kamenné soli nebo minerálních a vitamínových přípravků.

Výše příspěvku pro letošní rok je 50 000,- Kč.

Kamenná sůl a minerální přípravky budou vydávány v průběhu měsíce listopadu. Termín výdeje Vám bude zaslán e-mailovou poštou a zároveň bude uveřejněn na webových stránka OMS.

Ze základní smlouvy o poskytnutí příspěvku JČ kraje pro nás vyplývá povinnost uzavřít s každým konečným odběratelem písemnou smlouvu o využití přidělených prostředků.

V příloze  těchto INFORMACÍ je přiložena smlouva ve dvou výtiscích. Po doplnění potřebných údajů a podpisu si jeden výtisk ponechte a druhý odevzdejte při odběru. Popřípadě můžete smlouvu odevzdat (zaslat přímo na sekretariát OMS v Táboře).

Přidělené množství si vyzvedne zástupce mysliveckého spolku ve firmě Tagrea (bývalé ZZN) v Čekanicích a podpisem na rozdělovníku potvrdí odběr uvedeného množství.

Sůl a minerální liz je nutné z důvodu využití skladových prostorů vyzvednout ve stanoveném termínu, který bude určen.