Přehled výsledků zkoušek loveckých psů -ZKOUŠKY NOROVÁNÍ

19.07.2015 18:25

Jako tradičně, tak i letos se na umělé noře na Pintovce konaly bezkontaktní zkoušky norování nováčků. Na zkoušky bylo přihlášeno 24 psů a na slavnostní nástup dorazilo 24 psů. Připravenost psů na zkoušky lze hodnotit pozitivně, protože 20 psů obstálo s plným počtem bodů a pouze jeden neobstál, když v časovém limitu nedosáhl třetího kotle. Přehled výsledků naleznete v přiložené tabulce.

ZN_Pintovka_2015.doc