Přehled výsledků zkoušek loveckých psů - SPECIÁLNÍ ZKOUŠKA VODNÍ PRÁCE

10.08.2015 16:23

Letošní zkoušky vodní práce připadly na myslivecký spolek Karvánek Lžín. Na tyto zkoušky bylo přihlášeno 12 psů a úspěšně dokončilo zkoušku 11 psů. Přehled výsledků naleznete v přiložené tabulce.

SZVP_Třebějice_2015.doc