Přehled výsledků zkoušek loveckých psů - PODZIMNÍ ZKOUŠKY

06.09.2015 10:28

Podzimních zkoušky ohařů a ostatních plemen konaných dne 29. srpna 2015 v MS Soutok Veselí se zúčastnilo 11 ohařů a 4 psi ostatních plemen. Přehled výsledků naleznete v přiložené tabulce.

PZI_Veselí_2015.doc