Přehled výsledků zkoušek loveckých psů - LZ ohaři

05.09.2017 15:07

V přiložené tabulce naleznete výsledky lesních zkoušek ohařů.

Přehled_výsledků_zkoušek_LZO.PDF