Přehled výsledků zkoušek loveckých psů - LESNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ

10.08.2015 16:17

Jako tradičně, tak i letos se konaly v Dírné lesní zkoušky ohařů. Na tyto zkoušky bylo přihlášeno 8 psů. V první ceně dokončili 4 psi, ve druhé ceně 2 psi a 2 psi neobstáli. Přehled výsledků naleznete v přiložené tabulce.

LZ_Dírná_ohaři_2015.doc