Přehled výsledků zkoušek loveckých psů - BZH

05.09.2017 08:35

V přiložené tabulce naleznete přehled výsledků barvářských zkoušek honičů.

Přehled_výsledků_zkoušek-_BZH_2017.docx