Přehled výsledků zkoušek loveckých psů - BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ

21.06.2015 19:47

Dne 20. června 2015 se jako každý rok v honitbě MS Blaník Hroby konaly barvářské zkoušky honičů.

Na zkoušky bylo přihlášeno 6 psů a na slavnostní nástup dorazilo 6 psů. Zkoušky úspěšně složilo všech 6 psů. Čtyři psi dokončili v I. ceně a dva ve II. ceně.  Přehled výsledků naleznete v přiložené tabulce.

BZH_2015.doc