MONITORING PARAZITÓZ – UPOZORNĚNÍ!!!

23.10.2014 09:51

Krajská veterinární správa SVS, pro Jihočeský kraj, inspektorát Tábor upozorňuje na povinnost odevzdat v kalendářním roce z každého katastrálního území jeden vzorek trusu spárkaté zvěře k parazitologickému vyšetření.

Ke konci září byly odevzdány vzorky přibližně pouze z poloviny katastrálních území.

KVS připomíná splnění této povinnosti i vzhledem k tomu, že v letošním roce již budou zahájeny kontroly uživatelů honiteb podle „ jednotného víceletého plánu vnitrostátních kontrol ČR (2013-2015)“ jejichž předmětem bude mimo jiné i kontrola splnění předepsaných vyšetření.  

Pokud budete potřebovat k výše uvedenému jakoukoli informaci, volejte na telefon: 731134758 nebo pište na e-mail j.srut.kvsc@svscr.cz

Monitoring parazitóz – celá informace je zde.