KYNOLOGIE

02.03.2015 12:24

Úvodní akcí letošní kynologické sezóny bude jarní svod psů, který se bude konat dne 18. 4. 2015 od 8.00 hod. v Malšicích. Na jarní svod se přihlášky nepodávají. Prezence bude přímo na svodu. Při vstupu předložíte průkaz původu a očkovací průkaz psa, členové ČMMJ platný členský průkaz z důvodu sníženého vstupního poplatku.

Zúčastnění psi musí být v imunitě proti vzteklině, psince a parvoviróze a být klinicky zdraví. Nejnižší věkovou hranicí pro předvedení psů je 6 měsíců.

 

Kalendář kynologických akcí bude po upřesnění míst konání zaslán e-mailovou poštou a zveřejněn na www stránkách OMS, kde je i možnost stažení tiskopisu přihlášky ke zkouškám psů. 

  Uzávěrka přihlášek na zkoušky je vždy tři týdny před konáním zkoušek. Podmínkou pro přijetí je současné zaplacení poplatku za zkoušky. Bez uhrazení poplatku je přihláška neplatná a přihlášky bez přiloženého dokladu o platbě nebudou přijímány!!

Členové ČMMJ mají 50% slevu z poplatku za zkoušky lovecké upotřebitelnosti.