KURZ MYSLIVOSTI 2016 - první lovecký lístek

27.10.2015 09:38

KURZ MYSLIVOSTI 2016

Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen 16. ledna 2016. Do kurzu lze přijímat zájemce od 15 let. Výuka probíhá vždy o sobotách. Po ukončení přípravného kurzu bude následovat roční praktická příprava v honitbách. Přihlášky na předepsaném tiskopise přijímá sekretariát OMS v Táboře do 10. ledna 2016.

Cena za kurz je stanovena na 5.000,- Kč a lze uhradit ve splátkách.

Tiskopis přihlášek najdete v oddělení dokumenty ke stažení a na www.omstabor.cz .

V letošním roce do kurzu dochází 47 adeptů myslivosti, zkoušky se budou konat počátkem měsíce dubna.