KURZ MYSLIVOSTI 2015

23.10.2014 09:57

Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen v polovině ledna 2015. Do kurzu lze přijímat zájemce od 15 let. Výuka probíhá vždy o sobotách. Po ukončení přípravného kurzu

bude následovat roční praktická příprava v honitbách. Přihlášky na předepsaném tiskopise přijímá sekretariát OMS v Táboře do 10. ledna 2015.

Cena za kurz je stanovena na 5.000,- Kč a lze uhradit ve splátkách.

Tiskopis přihlášek najdete v oddělení dokumenty ke stažení a na www.omstabor.cz .

   V letošním roce do kurzu dochází 37 adeptů myslivosti, zkoušky se budou konat počátkem měsíce dubna.