Kamenná sůl a minerální přípravky

25.10.2018 16:15

Kamenná sůl a minerální přípravky jsou

vydávány v týdnu 22. - 26. 10. 2018 od 7.00 hodin do 14.00 hodin.

O této skutečnosti byli informováni e-mailem Vaši zástupci.

Přidělené množství vyzvednou zástupci mysliveckých spolků ve firmě Tagrea (bývalé ZZN) v Čekanicích a podpisem na rozdělovníku potvrdí odběr uvedeného množství.

Nevyzvednutá sůl a minerální lizy propadají a budou postoupeny zájemcům z řad MS.