Hodnocení trofejí daňčí, mufloní, jelení a ostatní druhy zvěře za rok 2014

01.06.2015 07:04

Hodnocení trofejí  daňčí  zvěře za r.2014

     V r.2014 bylo předloženo z honiteb na území bývalého okresu Tábor celkem 49 daňků, tj.nárůst oproti r.2013 o 13ks (tzn.36,1%)  Z oborních chovů bylo 12 trofejí oproti 7 v r.2013, tj.nárůst 71,4%. Na volné honitby tedy připadá 37 trofejí (oproti 29 v r.2013) tzn. nárůst o 8ks ( tj. o 27,6 %).

    Věková struktura předložených trofejí daňků byla následující:     

 I.v.t.  32ks (tj.65,3%), II.v.t.  7ks (tj.14,3%), III.v.t.  10ks (tj. 20,4%), přitom z oborních chovů byly z celkového počtu 12 ks v I.v.t. 5 trofejí (41,7%)  a ve III.v.t. 7 trofejí (tj.58,3%) .

Rozdělení dle pověřených úřadů:

MěÚ Tábor  36 ks ( 22 ks I.v.t., 5 ks II.v.t., 9 ks III.v.t.), z toho obory 11 ks (5 ks I.v.t., 6 ks

                                  III.v.t.)

MěÚ Soběslav  13 ks ( 10 ks I.v.t., 2 ks II.v.t., 1ks III.v.t.), z toho obora 1 ks (III.v.t.)

        Z oblasti v působnosti  MěÚ Tábor pochází 36 trofejí (oproti16 v r.2013). Rozdělení dle jednotlivých věkových tříd bylo následující:

daňci I.v.t. 22 ks, 17x správný odstřel (77,3 %), 5x špatný odstřel (22,7%)

daňci II.v.t. 5 ks, 4x správný odstřel (80%), 1x špatný odstřel (20%)

daňci III.v.t. 9 ks.

     Z oblasti působnosti MěÚ Soběslav bylo předloženo 13 trofejí (stejně jako v r.2013) a to:

 daňci I.v.t. 10 ks, 6x správný odstřel (60 %), 4x špatný odstřel (40%)

daňci II.v.t. 2 ks, 2x správný odstřel

daňci III.v.t. 1 ks.

         Z 37 trofejí z volnosti pochází 25 (17 I.v.t., 5 II.v.t. a 3 III. v.t.) z honiteb v oblasti působnosti MěÚ Tábor. V I.v.t. byly ohodnoceny 12x jako správný odstřel (70,6%) a 5x jako nesprávný (29,4%). Je to opět zejména problém 2-letých  špičáků v I.v.t.. Ve II.v.t. byly ohodnoceny 4x jako správný odstřel (80%) a 1x jako nesprávný (20%).  V oblasti MěÚ Soběslav bylo z volnosti předloženo 12 trofejí (z toho I.v.t. 10) . Z nich bylo 6 hodnoceno jako správný odstřel (60%) a 4 jako nesprávný (40%). Dále byly předloženy 2 trofeje daňků II.v.t.. Obě byly hodnoceny jako správný odstřel.

     Z výše uvedeného počtu je 10 trofejí z oblasti chovu „Strkovsko“ z oblasti ORP Tábor (z toho 5 daňků I.v.t., 3 daňci II.v.t. a 2 daňci III.v.t.. Z trofejí předložených z této oblasti byly v I.v.t. hodnoceni 2 daňci jako chovní a 3 jako lovní. Ve  II.v.t. byly předloženy 3 trofeje, z toho 1 jako chovný a 2 jako lovní.

Trofejová kvalita.

    Z obory „Obůrka“ majitele Panství Bechyně byla za r.2014 předložena fotodokumentace a bodovací tabulky ke 4 daňkům III.v.t., kteří tvoří mimořádně kvalitní kolekci. Jedná se vesměs o daňky v bodové hodnotě zlaté medaile. Přitom 2 z nich jsou vyjímeční jedinci, ohodnocení přes 200 b.CIC  (203,17 a 207,31 b.CIC). Silnější z nich je tedy historicky nejsilnějším daňkem z oblasti bývalého okresu Tábor. Vzhledem k tomu, že obě trofeje byly ohodnoceny soudním znalcem v oboru myslivosti a členem ústřední hodnotitelské komise, jsou obě trofeje uvedeny i v seznamu význačných trofejí ulovených na území okresu Tábor v r.2014. Další 2 daňci z této honitby dosáhly bodové hodnoty 194,56b.CIC a 182,66b.CIC. Vynikající daněk s bodovou hodnotou přes 173 b.CIC (stříbrná medaile) byl uloven i v oboře Smolín SLMT Tábor. Nejsilnější trofej r.2014 z volnosti pochází rovněž z honitby SLMT. Je jí daněk z honitby Strkov, který dosáhl bodové hodnoty 165,64b.CIC, což je hodnota bronzové medaile.  

 

Hodnocení trofejí  mufloní  zvěře za r.2014.

         Celkem bylo v r. 2014 z území bývalé okresu (pouze z oblasti MěÚ Tábor) předložena fotodokumentace celkem 6 trofejí muflona. Ve všech 6 případech se jednalo o trofeje z oborního chovu majitele Panství Bechyně (obora „Obůrka), z toho byl 1 muflon byl II.v.t. a 5 III.v.t.

     U trofejí z oborních chovů nebyla správnost odstřelu určována. Závisí na chovatelských záměrech majitelů obor. Dle předložené dokumentace byly všech 5 trofejí medailových, z toho 1 beran dosáhl hodnoty pro udělení zlaté medaile (206,35b.CIC), jeden stříbrné (200,65b.CIC) a 3 bronzové medaile (187,75b.CIC, 187,60b.CIC a 186,25b.CIC).

     Znovu se tedy potvrdila výborná úroveň tohoto chovu.  

    Perspektiva volných chovů zůstává s ohledem na škody působené muflonem v lesním hospodářství minimální.

 

Hodnocení trofejí jelení zvěře za r.2014

         V r.2014 byly předloženy 2 trofeje jelenů (oba I.v.t.). Z toho 1 trofej pochází z oblasti ORP Tábor a 1 z oblasti ORP Soběslav.     

     Perspektiva chovu jelení zvěře ve volných honitbách však zůstává, stejně jako u zvěře mufloní, minimální.    

 

Hodnocení trofejí za r.2014-ostatní druhy zvěře

    V r. 2014 byla předložena opět velmi dobrá  kolekce lebek šelem. Všechny 4 trofeje dosáhly medailových hodnot.

    Jezevec (z MS Pořín) byl ohodnocen 22,59b.CIC (stříbrná medaile), dále byla z tohoto MS předložena trofej lišky v bodové hodnotě 24,28b.CIC (bronzová medaile).

     Z MS Mlýny byly předloženy 2 trofeje lišky v bodové hodnotě 24,55b.CIC a 24,05b.CIC (stříbrná a bronzová medaile).

    Potvrdila se tak dobrá trofejová úroveň lebek šelem ulovených v naší oblasti.

 

V Plané nad Luž. 15.5.2015

                                                                                                          Stanislav Vyhnal