Hodnocení trofejí černé zvěře za rok 2014

01.06.2015 06:58

V r.2014 bylo vyhodnocení  provedeno na základě sumárních čísel ze statistických hlášení Mysl (MZe) 1-01.

V roce tomto roce bylo na území bývalého okresu Tábor uloveno celkem 2977 ks černé zvěře. To je oproti předcházejícímu roku mírný pokles (o 159 ks, tj.5,07 %), přesto se jedná o historicky druhý nejvyšší roční úlovek černé zvěře.

Úlovky v r.2014 dle jednotlivých pověřených úřadů činily:

MěÚ Tábor  2277 ks

MěÚ Soběslav  700 ks.

Celkové rozdělení úlovků do věkových kategorií je následující:                         

sele           1938 ks, tj. 65,1%

lončák        1001 ks, tj.  33,6%

bachyně       17 ks, tj. 0,6%

kňour            21 ks, tj. 0,7%.

Přitom rozdělení u MěÚ Tábor je následující:

sele           1533 ks, tj. 67,3%

lončák        713 ks, tj.  31,3%

bachyně       16 ks, tj. 0,7%

kňour           15 ks, tj. 0,7%,

a rozdělení u MěÚ Soběslav následující:

sele           405 ks, tj. 57,9%

lončák       288 ks, tj. 41,1%

bachyně         1 ks, tj. 0,1%

kňour             6 ks, tj.0,9%,

     V porovnání s r.2013 to znamená celkově pokles v kategorii selat o 2 ks (tj. 0,1%), v kategorii lončáků pak pokles 148 ks (tj. 12,9%), celkový podíl mladé zvěře zůstal na 98,5% Odstřel v kategorii bachyní klesl o 15 ks na 17 ks  (v r.2013 byl 32 ks). V kategorii kňour byl odstřel 21 ks oproti 15 ks v r.2013.

     S ohledem na fakt , že zvěř je na území obou pověřených MěÚ  plánovaná pouze ve 2 honitbách , nemá podrobné vyhodnocení plnění plánů lovu význam.

     Preparace trofejí.

    Preparace trofejí je svou kvalitou setrvalá.

     Trofejová kvalita.

    V r.2014 nebyly předloženy žádné význačné trofeje.

Přílohy: Tab.1 Předložené trofeje černé zvěře dle pověřených úřadů v r. 2014.

              Tab.2 Zastoupení věkových kategorií dle pověřených úřadů v r. 2014.

        

V Plané nad Lužnicí 15.5.2015                                                                

 

                                                                        Stanislav Vyhnal

                                                                                            

 

Tab.1 Odlov černé zvěře dle ročních hlášení (Mysl MZe 1-01) za r.2014.
oblast kategorie (ks) celkem(ks)
  sele lončák bachyně kňour  
MěÚ Tábor 1533 713 16 15 2277
MěÚ Soběslav 405 288 1 6 700
Celkem 1938 1001 17 21 2977

    

Tab.2 Zastoupení věkových kategorií černé zvěře dle pověřených úřadů v r.2014.
oblast kategorie (%) celkem(%)
  sele lončák bachyně kňour  
MěÚ Tábor 67,3 31,3 0,7 0,7 100,0
MěÚ Soběslav 57,9 41,1 0,1 0,9 100,0
Celkem okres 65,1 33,6 0,6 0,7 100,0