Okresní myslivecký spolek Tábor

pořádá v roce 2018

kurz pro Myslivecké hospodáře

 
 

 

Zahájení kurzu pro myslivecké hospodáře dne 17. 4. 2018 od 15.30 hodin v restauraci Beseda, Žižkovo náměstí.
Přihlášky můžete zasílat na sekretariát do 15. 4. 2018.
Více informací na telefonním čísle: 723 933 769- jednatelka

Aktuálně ...

PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 2016 – VČETNĚ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ

27.10.2015 09:40
PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ  POVINNÉHO  POJIŠTĚNÍ   Připomínáme našim členům  ČMMJ povinnost  zaplatit členský příspěvek na rok 2016.  VÝŠE PLATBY NA  ROK  2016  Řádný členský příspěvek………..pro členy do 65 let……………800,- Kč Členský příspěvek...

KURZ MYSLIVOSTI 2016 - první lovecký lístek

27.10.2015 09:38
KURZ MYSLIVOSTI 2016 Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen 16. ledna 2016. Do kurzu lze přijímat zájemce od 15 let. Výuka probíhá vždy o sobotách. Po ukončení přípravného kurzu bude následovat roční praktická příprava v honitbách. Přihlášky na předepsaném tiskopise přijímá...

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

27.10.2015 09:34
ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE   Českomoravská myslivecká jednota, z.s. je pověřena Ministerstvem zemědělstvím pořádáním zkoušek pro myslivecké hospodáře. Podmínky a zkušební předměty jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce MZ k zákonu o myslivosti č.244/02 Sb. Zájemci o zkoušky pro...

Souhrnné informace pro členy ČMMJ Tábor

27.10.2015 09:19
Zveřejňujeme nové informace pro členy ČMMJ Tábor - VYHODNOCENÍ  PACHOVÝCH  OHRADNÍKŮ - PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI, MEDICINÁLNÍHO LIZU PRO ZVĚŘ - KURZ MYSLIVOSTI 2016 - ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE - MYSLIVECKÝ PLES 2016 - PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ  POVINNÉHO ...

Mistroství Šumavy - soutěž Antonína Pražáka

12.10.2015 22:30
Naše družstvo  v 54. ročníku Mistrovství Šumavy - soutěž Antonína Pražáka, které se konalo dne 3. října 2015 v Českých Budějovicích  získalo I. místo s celkovým počtem 702 bodů.Družstvo OMS Tábor:Bystra z Lišova,  NDO  - vůdkyně Jiřina ChlaňováZor Javořice, KO - vůdce Jiří Hejda...

Jak Trubači OMS Tábor nehodili do žita ani flintu, natož lesní rohy.

23.06.2015 13:42
Jak Trubači OMS Tábor nehodili do žita ani flintu, natož lesní rohy.    Vzhledem k tomu, že letošní soutěž mysliveckých trubačů byla vyhlášena jako první česko-slovenská, a zároveň vedoucí dětí slečna Eva Mlázovská ukončovala úspěšně konzervatoř v Č. Budějovicích a připravovala se...

VÝSLEDKY VOLEB ČMMJ, z. s. OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU v TÁBOŘE ze dne 2. 6. 2015

18.06.2015 18:52
DO  OKRESNÍ   MYSLIVECKÉ   RADY  BYLO  ZVOLENO: 11 členů: Abecedně: MVDr. Daniel Adamec, Ing. Pavel Březina, Bc. Pavel Dvořák,                 Ing. Václav Falada, Jan Fara, Ing. Petr...

Nově otevřená veterinární ordinace v Bechyni

04.09.2014 10:32
www.veterina-bechyne.cz/
<< 1 | 2 | 3 | 4

Děkujeme za podporu na tradičním Mysliveckém plesu OMS Tábor

Jako vždy jej zahájili trubači...

pak se představili děti s předtančením

a pak se tancovalo a tancovalo za doprovody Vysočinky

 

ještě před půlnocí nám taneční skupina Lužničan předvedla polonézu

 

 

 

Ten radost měj z dobré myslivosti,

  Kdo jí koná ve cti, bez zištnosti,

    Komu příroda je srdce tužbou

      A myslivost čisté krásy službou.

        Není myslivcem, kdo zná jen lovit

         A není ochoten hájit, tvořit.

           Ctěme dobré myslivecké mravy,

             Cit, čest, skromnost, měj myslivec pravý!" 

                                                                   Antonín Dyk

_____________________________________________________________________________________________