Zveřejňujeme nové informace pro členy ČMMJ Tábor

- VYHODNOCENÍ  PACHOVÝCH  OHRADNÍKŮ
- PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI, MEDICINÁLNÍHO LIZU PRO ZVĚŘ
- KURZ MYSLIVOSTI 2016
- ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE
- MYSLIVECKÝ PLES 2016
- PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ  POVINNÉHO  POJIŠTĚNÍ

- PODĚKOVÁNÍ

ke stažení ZDE

Přijměte pozvání na tradiční myslivecký ples

Aktuálně ...

Veterinární informace pro uživatele honiteb v Jihočeském kraji

30.12.2015 14:56
Na základě schválené METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE  NA ROK 2016, vydané v Praze 3.11.2015, č.j. : 53627/2015-MZE-17212 (Věstník MZE) jsou stanoveny tyto veterinární požadavky:  odkaz na PDF dokument PDF objednávka trichiny WORD objednávka trichina (docx)

Nabídka kachňat kachny březňačky z odchovny KATOV na rok 2016

03.12.2015 22:52
Na rok 2016 opět nabízíme kachňata kachny divoké a to za ceny stejné jako v předešlém roce. Kachňata je možné odebrat ve stáří od 1 dne do 22 dnů. V případě  zájmu je možné dodat i příslušné krmivo.   Ceny kachňat podle stáří:   ...

PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI, MEDICINÁLNÍHO LIZU PRO ZVĚŘ

27.10.2015 09:47
  PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI, MEDICINÁLNÍHO LIZU PRO ZVĚŘ   Finanční příspěvek  pro rok 2015 od Jihočeského kraje určený na podporu činností a aktivit souvisejících s péčí o zvěř lze použít na nákup kamenné soli nebo minerálních a vitamínových přípravků. Výše příspěvku pro letošní...

MYSLIVECKÝ PLES 2016

27.10.2015 09:44
MYSLIVECKÝ PLES 2016      Tradiční myslivecký ples se bude konat v sobotu dne 23. ledna 2016 v hotelu Palcát v Táboře. Předprodej vstupenek bude probíhat od prosince na sekretariátě OMS. Cena vstupného je 230,- kč Příprava a zajištění plesu, který má svou...

PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 2016 – VČETNĚ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ

27.10.2015 09:40
PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ  POVINNÉHO  POJIŠTĚNÍ   Připomínáme našim členům  ČMMJ povinnost  zaplatit členský příspěvek na rok 2016.  VÝŠE PLATBY NA  ROK  2016  Řádný členský příspěvek………..pro členy do 65 let……………800,- Kč Členský příspěvek...

KURZ MYSLIVOSTI 2016 - první lovecký lístek

27.10.2015 09:38
KURZ MYSLIVOSTI 2016 Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen 16. ledna 2016. Do kurzu lze přijímat zájemce od 15 let. Výuka probíhá vždy o sobotách. Po ukončení přípravného kurzu bude následovat roční praktická příprava v honitbách. Přihlášky na předepsaném tiskopise přijímá...

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

27.10.2015 09:34
ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE   Českomoravská myslivecká jednota, z.s. je pověřena Ministerstvem zemědělstvím pořádáním zkoušek pro myslivecké hospodáře. Podmínky a zkušební předměty jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce MZ k zákonu o myslivosti č.244/02 Sb. Zájemci o zkoušky pro...

Souhrnné informace pro členy ČMMJ Tábor

27.10.2015 09:19
Zveřejňujeme nové informace pro členy ČMMJ Tábor - VYHODNOCENÍ  PACHOVÝCH  OHRADNÍKŮ - PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI, MEDICINÁLNÍHO LIZU PRO ZVĚŘ - KURZ MYSLIVOSTI 2016 - ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE - MYSLIVECKÝ PLES 2016 - PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ  POVINNÉHO ...

Mistroství Šumavy - soutěž Antonína Pražáka

12.10.2015 22:30
Naše družstvo  v 54. ročníku Mistrovství Šumavy - soutěž Antonína Pražáka, které se konalo dne 3. října 2015 v Českých Budějovicích  získalo I. místo s celkovým počtem 702 bodů.Družstvo OMS Tábor:Bystra z Lišova,  NDO  - vůdkyně Jiřina ChlaňováZor Javořice, KO - vůdce Jiří Hejda...

Myslivecké dotace pro rok 2015

30.06.2015 18:51
Ministerstvo zemědělství ČR vydalo i pro rok 2015 "Závazná pravidla pro poskytovánípříspěvků v lesích v roce 2015 a způsobu kontroly jejich využití."Změnou oproti roku 2014 je adresa na zasílání žádosti o dotace  a termínech předložení. Žádosti spolu povinnými přílohami se opět...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>