Blíží se dětská výtvarná soutěž :)

 

Aktuálně ...

DOTACE NA PACHOVÉ OHRADNÍKY V ROCE 2014

21.04.2014 19:35
Pokyny pro podání žádostí na aplikaci pachové ohradníky v roce 2014 najdete zde. Žádosti zašlete na OMS Tábor do 30. dubna 2014. Veškeré pokyny jsou uvedeny v dopise zde

Informace Policie ČR – oddělení zbraní a střeliva

20.03.2014 08:11
Ve dnech od 31.3. do 4.4. 2014 bude Policie ČR, oddělení zbraní a střeliva z důvodu stěhování uzavřeno. Provoz bude v běžném režimu obnoven od 7. dubna 2014 v budově Policie (OOP) v Divadelní 212 v Táboře.      

Nové přihlášky ke zkouškám psů

20.03.2014 08:07
Nové přihlášky ke zkouškám psů jsou níže ke stažení: - přihláška pro ruční vyplnění (zaslání poštou, osobně na OMS) - přihláška pro elektronické vyplnění (zaslání e-mailem)

PODĚKOVÁNÍ

05.03.2014 09:03
Okresní myslivecká rada děkuje všem mysliveckým sdružením a sponzorům, kteří přispěli do tomboly plesu a podpořili tak uspořádání mysliveckého plesu, který se konal dne 1. února  2014 v hotelu Palcát.  Ples slouží k propagaci všech myslivců a myslivosti v našem okrese...

DALŠÍ ŠKOLENÍ PROŠKOLENÝCH OSOB

05.03.2014 09:01
k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, které navazuje na počáteční specializované školení organizovaná na základě veterinárního zákona, č.166/1999 Sb., v platném znění, kterým je stanovena odborná způsobilost k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, bude uskutečněno ve...

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

05.03.2014 09:00
Okresní kolo soutěže „O zlatou srnčí trofej se bude konat dne 17.května 2014 v dětském táboře Palcát v Plané nad Lužnicí. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 10. května 2014. Okresního kola soutěže „O zlatou srnčí trofej“se mohou zúčastnit jak členové kroužků, tak i jednotlivci se zájmem o...

X. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI

05.03.2014 08:58
Kulturní komise OMS v Táboře pořádá již desátý ročník výtvarné soutěže pro děti mateřských a základních škol o putovní pohár s tématem Červen – měsíc myslivosti. Tato soutěž se v minulých ročnících setkala vždy s velkým ohlasem. Pokud máte ve své rodině nebo okolí děti, které...

OKRESNÍ SNĚM 2014

05.03.2014 08:57
Termín konání okresního sněmu je stanoven na úterý dne 10. června 2014. Sněm se bude konat v restauraci Na Vyhlídce v Čekanicích od 15.30 hodin. Okresního mysliveckého sněmu se zúčastní vždy jeden zástupce za myslivecké sdružení, který musí být členem ČMMJ evidovaným u Okresního...

Jarní svod psů

05.03.2014 08:53
Úvodní akcí letošní kynologické sezóny bude jarní svod psů, který se bude konat dne 19. 4. 2014 od 8.00 hod. v Malšicích. Na jarní svod se přihlášky nepodávají. Prezence bude přímo na svodu. Při vstupu předložíte průkaz původu a očkovací průkaz psa, členové ČMMJ platný členský průkaz...

MYSLIVECKÁ VYZNAMENÁNÍ

05.03.2014 08:45
Dle Čl. 7 Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ – Zásluhy o myslivost I., II., III. st., se propůjčují a věrnostní medaile a čestná uznání se udělují zpravidla jednou do roka a to u příležitosti „Června – měsíce myslivosti a ochrany přírody“. Mimo tento termín je lze propůjčit či udělit...
1 | 2 | 3 >>