TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES

OMS Tábor si Vás dovoluje pozvat na tradiční myslivecký ples

pořádaný dne 24. ledna 2015 v hotelu Palcát v Táboře

K tanci a poslechu hraje od 20.00 hodin.hudební skupina MIX

 

Vstupné včetně místenky 220 Kč.

Vstupenky je možné již nyní koupit na sekretariátu OMS Tábor, paní Borkovcová.

tel.č. 381 253 123

Aktuálně ...

Nabídka kachňat kachny březňačky z odchovny KATOV na rok 2015

20.11.2014 19:22
Na rok 2015 opět nabízíme kachňata kachny divoké a to za ceny stejné jako v předešlém roce. Kachňata je možné odebrat ve stáří od 1 dne do 22 dnů. V případě zájmu je možné dodat i příslušné krmivo.   Ceny kachňat podle stáří:     1 den …………………... 21,- Kč   8 dnů...

PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ na rok 2015

23.10.2014 10:03
Připomínáme našim členům  ČMMJ povinnost  zaplatit členský příspěvek na rok 2015 tak, aby platba byla na účtu ČMMJ nejpozději do 31. 12. 2015. V případě, že členský příspěvek nebude zapsán do konce roku, členství v ČMMJ zaniká a tím i zákonné a úrazové pojištění. Dále...

OKRESNÍ VOLEBNÍ SNĚM 2015

23.10.2014 10:01
Okresní sněm bude v roce 2015 rokem volebním. Proto se na Vás již nyní obracíme se žádostí o projednání návrhů na kandidáty do okresní myslivecké rady, okresní dozorčí rady a do jednotlivých odborných komisí. Navržení kandidáti musí s návrhem souhlasit a je potřebné, aby měli dostatek...

MYSLIVECKÝ PLES 2015

23.10.2014 10:01
Tradiční myslivecký ples se bude konat v sobotu dne 24. ledna 2015 v hotelu Palcát v Táboře. Předprodej vstupenek bude probíhat od prosince na sekretariátě OMS.  Příprava a zajištění plesu, který má svou dlouholetou tradici a přispívá k propagaci myslivosti v rámci celého...

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

23.10.2014 09:58
Českomoravská myslivecká jednota je pověřena Ministerstvem zemědělstvím pořádáním zkoušek pro myslivecké hospodáře. Podmínky a zkušební předměty jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce MZ k zákonu o myslivosti č.244/02 Sb.     Zájemci o zkoušky pro myslivecké hospodáře mohou...

KURZ MYSLIVOSTI 2015

23.10.2014 09:57
Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen v polovině ledna 2015. Do kurzu lze přijímat zájemce od 15 let. Výuka probíhá vždy o sobotách. Po ukončení přípravného kurzu bude následovat roční praktická příprava v honitbách. Přihlášky na předepsaném tiskopise přijímá sekretariát...

HODNOCENÍ TROFEJÍ v ROCE 2015

23.10.2014 09:55
V roce 2015 na výstavě NATURA  VIVA , která se bude konat ve dnech 19. 5. – 24. 5. 2015, budou hodnoceny význačné trofeje zvěře, které nebyly dosud hodnoceny a vystavovány na žádné celostátní nebo mezinárodní výstavě. Z tohoto důvodu musí být hodnocení trofejí v okresech uskutečněno...

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA CHOV A VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN LOV. PSŮ (českého fouska, českého teriéra)

23.10.2014 09:52
Podmínky pro poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,- Kč/zk:  - úspěšné vykonání zkoušky z výkonu v roce podání žádosti - příspěvek lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu zkoušek O příspěvek žádá majitel...

PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI PRO ZVĚŘ 2014

23.10.2014 09:51
Finanční příspěvek od Jihočeského kraje určený na nákup kamenné soli pro zvěř je pro letošní rok ve výši 40.000,- Kč. Na základě rozhodnutí Okresní myslivecké rady byl příspěvek přidělen všem mysliveckým sdružením a to v množství 25 kg soli na každé MS. Zvýšené množství soli bude přiděleno...

MONITORING PARAZITÓZ – UPOZORNĚNÍ!!!

23.10.2014 09:48
Krajská veterinární správa SVS, pro Jihočeský kraj, inspektorát Tábor upozorňuje na povinnost odevzdat v kalendářním roce z každého katastrálního území jeden vzorek trusu spárkaté zvěře k parazitologickému vyšetření. Ke konci září byly odevzdány vzorky přibližně pouze z poloviny...
1 | 2 >>