Oznámení výběru jednatele ČMMJ ZS OMS Tábor

 

Dovolujeme si tímto seznámit širokou mysliveckou i nemysliveckou veřejnost s výběrem nového jednatele ČMMJ ZS OMS Tábor za současnou jednatelku, paní Věru Borkovcovou, která odchází do důchodu.

 

Do výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. V prvním kole byli vybráni níže uvedení 4 uchazeči k ústnímu pohovoru.

Radek Hronec

Ing. Josef Novák

Jitka Pösingerová

Jindřiška Nezvedová

 

       Ústní pohovory proběhly za přítomnosti členů Myslivecké rady OMS Tábor dne 9. září 2015, kam se i všichni předvybraní uchazeči dostavili. Po zhruba 30-ti minutových pohovorech a seznámením uchazečů s povinnostmi, úkoly a neposlední řadě platovým ohodnocením jednatele měli uchazeči týden na rozhodnutí se, zda stále mají o práci zájem.

       Téhož dne i Rada rozhodla o výběru prvního uchazeče a následně pořadí jeho náhradníků, v případě odmítnutí nabízené práce. Jeden ze 4 uchazeči se v dané lhůtě rozhodl o odstoupení z výběrového řízení.

       Po uplynutí lhůty na odstoupení z výběrového řízení byl první uchazeč seznámen s nabídkou práce na pozici jednatele ČMMJ z.s. OMS Tábor, který nabídku bez připomínek přijal.

 

Za nového jednatele, resp. jednatelku byla vybrána paní Jindřiška Nezvedová, bytem Tábor.

 

 

 

ZMĚNA SÍDLA KVS SVK pro Jihočeský kraj

oznamujeme Vám, že od 1. října 2015 bude změněno sídlo KVS SVK pro Jihočeský kraj.

Inspektorát v Táboře najdete na adrese: Purkyňova 2533 (4. patro budovy) 390 02  Tábor.

Zde najdete mapku nového sídla.

Aktuálně ...

Myslivecké dotace pro rok 2015

30.06.2015 18:51
Ministerstvo zemědělství ČR vydalo i pro rok 2015 "Závazná pravidla pro poskytovánípříspěvků v lesích v roce 2015 a způsobu kontroly jejich využití."Změnou oproti roku 2014 je adresa na zasílání žádosti o dotace  a termínech předložení. Žádosti spolu povinnými přílohami se opět...

Jak Trubači OMS Tábor nehodili do žita ani flintu, natož lesní rohy.

23.06.2015 13:42
Jak Trubači OMS Tábor nehodili do žita ani flintu, natož lesní rohy.    Vzhledem k tomu, že letošní soutěž mysliveckých trubačů byla vyhlášena jako první česko-slovenská, a zároveň vedoucí dětí slečna Eva Mlázovská ukončovala úspěšně konzervatoř v Č. Budějovicích a připravovala se...

VÝSLEDKY VOLEB ČMMJ, z. s. OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU v TÁBOŘE ze dne 2. 6. 2015

18.06.2015 18:52
DO  OKRESNÍ   MYSLIVECKÉ   RADY  BYLO  ZVOLENO: 11 členů: Abecedně: MVDr. Daniel Adamec, Ing. Pavel Březina, Bc. Pavel Dvořák,                 Ing. Václav Falada, Jan Fara, Ing. Petr...

Objednávky na vyšetření trusu spárkaté zvěře 2015

18.06.2015 18:38
Objednávky na vyšetření trusu spárkaté zvěře ve formátu PDF a ve Wordu ve vyplňovací verzi.

Hodnocení trofejí daňčí, mufloní, jelení a ostatní druhy zvěře za rok 2014

01.06.2015 06:58
Hodnocení trofejí  daňčí  zvěře za r.2014      V r.2014 bylo předloženo z honiteb na území bývalého okresu Tábor celkem 49 daňků, tj.nárůst oproti r.2013 o 13ks (tzn.36,1%)  Z oborních chovů bylo 12 trofejí oproti 7 v r.2013, tj.nárůst 71,4%....

Hodnocení trofejí černé zvěře za rok 2014

01.06.2015 06:56
V r.2014 bylo vyhodnocení  provedeno na základě sumárních čísel ze statistických hlášení Mysl (MZe) 1-01. V roce tomto roce bylo na území bývalého okresu Tábor uloveno celkem 2977 ks černé zvěře. To je oproti předcházejícímu roku mírný pokles (o 159 ks, tj.5,07 %), přesto se jedná o...

Výsledková listina dětské soutěže "O zlatou srnčí trofej 2015"

23.05.2015 15:45
 Výsledky ZDE. 

Výtvarná soutěž Červen měsíc myslivosti - vyhodnocení 11-tý ročník

06.05.2015 17:49
  

VÝSLEDKY HODNOCENÍ TROFEJÍ SRNČÍ ZVĚŘE ZA ROK 2014

30.04.2015 13:23
Hodnocení trofejí bylo provedeno ve dnech 12. a 13.3. 2015 na základě pověření MÚ odb. ŽP Tábor a Soběslav v prostorách Správy lesů Města Tábor na Čápově dvoře v následujícím složení hodnotitelské komise: Předseda hodnotitelské komise: - Ing. Falada Václav – předseda ČMMJ OMS...

ZAHÁJENÍ NÁCVIKŮ NA UMĚLÉ NOŘE

28.04.2015 15:00
Pro zájemce o nácviky na norování oznamujeme, že nácviky se konají každou neděli od 9.00 hod v umělé noře na Pintovce.Kontaktní osoba:  pan Zdeněk Hron ml., Tábor - Horky 65,  telefon: 607189915.Zkoušky "Norování nováčků" se budou konat dne 18. července 2015.
1 | 2 | 3 | 4 >>