Aktuálně ...

Přehled o činnosti Okresního mysliveckého spolku ČMMJ z.s., Tábor za rok 2014

15.02.2015 18:54
Přehled o činnosti Okresního mysliveckého spolku ČMMJ z.s., Tábor za rok 2014 si můžete přečíst ZDE

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ

10.02.2015 09:51
CHOVATELSKÁ  PŘEHLÍDKA TROFEJÍ Výběr trofejí spárkaté zvěře, včetně spodní čelisti a zbraní nebo spodní čelisti dospělé zvěře černé, ulovené v roce 2014 bude probíhat ve dnech: ve čtvrtek 5. března 2015 a v pátek  6. března 2015 od 9.00 hod. – 17.00 hod. Místo výběru:...

Plán střeleckých akcí na rok 2015

05.02.2015 10:15
Plán střeleckých akcí na rok 2015 je ke stažení ZDE

Veterinární informace pro uživatele honiteb v JIhočeském kraji pro rok 2015

05.02.2015 10:10
Veterinární informace pro uživatele honiteb v JIhočeském kraji pro rok 2015 jsou ke stažení ZDE

Nabídka kachňat kachny březňačky z odchovny KATOV na rok 2015

20.11.2014 19:22
Na rok 2015 opět nabízíme kachňata kachny divoké a to za ceny stejné jako v předešlém roce. Kachňata je možné odebrat ve stáří od 1 dne do 22 dnů. V případě zájmu je možné dodat i příslušné krmivo.   Ceny kachňat podle stáří:     1 den …………………... 21,- Kč   8 dnů...

PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ na rok 2015

23.10.2014 10:03
Připomínáme našim členům  ČMMJ povinnost  zaplatit členský příspěvek na rok 2015 tak, aby platba byla na účtu ČMMJ nejpozději do 31. 12. 2015. V případě, že členský příspěvek nebude zapsán do konce roku, členství v ČMMJ zaniká a tím i zákonné a úrazové pojištění. Dále...

OKRESNÍ VOLEBNÍ SNĚM 2015

23.10.2014 10:01
Okresní sněm bude v roce 2015 rokem volebním. Proto se na Vás již nyní obracíme se žádostí o projednání návrhů na kandidáty do okresní myslivecké rady, okresní dozorčí rady a do jednotlivých odborných komisí. Navržení kandidáti musí s návrhem souhlasit a je potřebné, aby měli dostatek...

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

23.10.2014 09:58
Českomoravská myslivecká jednota je pověřena Ministerstvem zemědělstvím pořádáním zkoušek pro myslivecké hospodáře. Podmínky a zkušební předměty jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce MZ k zákonu o myslivosti č.244/02 Sb.     Zájemci o zkoušky pro myslivecké hospodáře mohou...

KURZ MYSLIVOSTI 2015

23.10.2014 09:57
Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen v polovině ledna 2015. Do kurzu lze přijímat zájemce od 15 let. Výuka probíhá vždy o sobotách. Po ukončení přípravného kurzu bude následovat roční praktická příprava v honitbách. Přihlášky na předepsaném tiskopise přijímá sekretariát...

HODNOCENÍ TROFEJÍ v ROCE 2015

23.10.2014 09:55
V roce 2015 na výstavě NATURA  VIVA , která se bude konat ve dnech 19. 5. – 24. 5. 2015, budou hodnoceny význačné trofeje zvěře, které nebyly dosud hodnoceny a vystavovány na žádné celostátní nebo mezinárodní výstavě. Z tohoto důvodu musí být hodnocení trofejí v okresech uskutečněno...
1 | 2 >>