Aktuálně ...

Nabídka kachňat kachny březňačky z odchovny KATOV na rok 2015

20.11.2014 19:22
Na rok 2015 opět nabízíme kachňata kachny divoké a to za ceny stejné jako v předešlém roce. Kachňata je možné odebrat ve stáří od 1 dne do 22 dnů. V případě zájmu je možné dodat i příslušné krmivo.   Ceny kachňat podle stáří:     1 den …………………... 21,- Kč   8 dnů...

PLATBY ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU – VČETNĚ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ na rok 2015

23.10.2014 10:03
Připomínáme našim členům  ČMMJ povinnost  zaplatit členský příspěvek na rok 2015 tak, aby platba byla na účtu ČMMJ nejpozději do 31. 12. 2015. V případě, že členský příspěvek nebude zapsán do konce roku, členství v ČMMJ zaniká a tím i zákonné a úrazové pojištění. Dále...

OKRESNÍ VOLEBNÍ SNĚM 2015

23.10.2014 10:01
Okresní sněm bude v roce 2015 rokem volebním. Proto se na Vás již nyní obracíme se žádostí o projednání návrhů na kandidáty do okresní myslivecké rady, okresní dozorčí rady a do jednotlivých odborných komisí. Navržení kandidáti musí s návrhem souhlasit a je potřebné, aby měli dostatek...

MYSLIVECKÝ PLES 2015

23.10.2014 10:01
Tradiční myslivecký ples se bude konat v sobotu dne 24. ledna 2015 v hotelu Palcát v Táboře. Předprodej vstupenek bude probíhat od prosince na sekretariátě OMS.  Příprava a zajištění plesu, který má svou dlouholetou tradici a přispívá k propagaci myslivosti v rámci celého...

ZKOUŠKY PRO MYSLIVECKÉ HOSPODÁŘE

23.10.2014 09:58
Českomoravská myslivecká jednota je pověřena Ministerstvem zemědělstvím pořádáním zkoušek pro myslivecké hospodáře. Podmínky a zkušební předměty jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce MZ k zákonu o myslivosti č.244/02 Sb.     Zájemci o zkoušky pro myslivecké hospodáře mohou...

KURZ MYSLIVOSTI 2015

23.10.2014 09:57
Kurz pro nové uchazeče o lovecký lístek bude zahájen v polovině ledna 2015. Do kurzu lze přijímat zájemce od 15 let. Výuka probíhá vždy o sobotách. Po ukončení přípravného kurzu bude následovat roční praktická příprava v honitbách. Přihlášky na předepsaném tiskopise přijímá sekretariát...

HODNOCENÍ TROFEJÍ v ROCE 2015

23.10.2014 09:55
V roce 2015 na výstavě NATURA  VIVA , která se bude konat ve dnech 19. 5. – 24. 5. 2015, budou hodnoceny význačné trofeje zvěře, které nebyly dosud hodnoceny a vystavovány na žádné celostátní nebo mezinárodní výstavě. Z tohoto důvodu musí být hodnocení trofejí v okresech uskutečněno...

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA CHOV A VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN LOV. PSŮ (českého fouska, českého teriéra)

23.10.2014 09:52
Podmínky pro poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,- Kč/zk:  - úspěšné vykonání zkoušky z výkonu v roce podání žádosti - příspěvek lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu zkoušek O příspěvek žádá majitel...

PŘIDĚLENÍ KAMENNÉ SOLI PRO ZVĚŘ 2014

23.10.2014 09:51
Finanční příspěvek od Jihočeského kraje určený na nákup kamenné soli pro zvěř je pro letošní rok ve výši 40.000,- Kč. Na základě rozhodnutí Okresní myslivecké rady byl příspěvek přidělen všem mysliveckým sdružením a to v množství 25 kg soli na každé MS. Zvýšené množství soli bude přiděleno...

MONITORING PARAZITÓZ – UPOZORNĚNÍ!!!

23.10.2014 09:48
Krajská veterinární správa SVS, pro Jihočeský kraj, inspektorát Tábor upozorňuje na povinnost odevzdat v kalendářním roce z každého katastrálního území jeden vzorek trusu spárkaté zvěře k parazitologickému vyšetření. Ke konci září byly odevzdány vzorky přibližně pouze z poloviny...
1 | 2 >>